סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף עתלית

21.06.1963 - 01.04.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 69

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.