סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף עכו

25.01.1966 - 06.08.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 67

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.