סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף נתניה

14.02.1965 - 16.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 65

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.