סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף נתיבות

25.06.1963 - 27.03.1966

סימול התיק : ד 4 - 8/ 64

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.