סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף נצרת עילית

08.03.1967 - 25.05.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 62

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. דף עתון 'יום ולילה בנצרת עילית'.