סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף נס ציונה

12.06.1963 - 22.01.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 61

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי תנועת החרות שהם חברי הסתדרות
העובדים הכללית.