סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף נהריה

17.07.1964 - 03.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 59

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.