סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף מעלות

14.05.1967 - 24.03.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 57

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.