סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, סניף מושב תלמים

27.08.1964 - 27.08.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 56

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

טופס הצטרפות לתנועת החרות.