סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, מושב עולש, רשימת חברים

01.01.1963 - 30.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 55

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

רשימת חברי תנועת החרות שהם חברי הסתדרות העובדים הכללית.