סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף מושב מבטחים

07.06.1965 - 27.06.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 54

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.