סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף מגדיאל

03.11.1964 - 22.11.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 51

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברים שאינם חברי הסתדרות כללית.