סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף לוד

12.06.1963 - 28.07.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 50

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות. קטעי עתונים מ:'למרחב'
ו'היום' העוסקים במפעל 'דוקרט'.