סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף כפר עקרון

27.06.1963 - 19.05.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 47

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.