סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף כפר סבא

05.06.1963 - 27.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 46

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימות חברים שונות.