סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף ירוחם

22.11.1964 - 22.11.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 45

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת בעלי זכות הבחירה לועידה הארצית השביעית
של תנועת החרות.