סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף יבנה

08.10.1964 - 29.01.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 44

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.