סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף כפר חסידים (רכסים)

12.06.1966 - 20.07.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 43

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. רשימת חברי הסניף.