סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף כפר אתא

11.08.1963 - 29.12.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 42

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.