סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף ירושלים

11.10.1964 - 19.05.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 40

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.