סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף יפו

18.10.1963 - 23.01.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 38

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.