סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף בני ברק

12.08.1963 - 14.03.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 17

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.