סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף בית שקמה

01.01.1963 - 30.12.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 16

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.