סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף בית שמש

24.11.1964 - 04.04.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 15

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.