סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף בית דגון

30.09.1964 - 24.11.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 12

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.