סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף באר יעקב

16.06.1963 - 04.09.1964

סימול התיק : ד 4 - 8/ 10

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.