סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אשקלון

09.09.1964 - 10.05.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 9

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.