סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אשדוד

22.10.1964 - 09.06.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 8

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.