סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אלקוש

12.12.1964 - 05.01.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 7

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.