סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אילת

22.09.1964 - 15.06.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 5

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים. קטעי עתונים מ:'למרחב', 'על המשמר', 'דבר',
ו'מעריב' העוסקים בסכסוך העבודה בנמל אילת ובמכרות תמנע.