סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אור עקיבא

09.03.1965 - 01.04.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 4

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.