סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אור יהודה

03.10.1964 - 07.11.1968

סימול התיק : ד 4 - 8/ 3

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.