סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אופקים

17.09.1964 - 27.01.1969

סימול התיק : ד 4 - 8/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.