סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות עם סניף אבן יהודה

14.12.1964 - 13.01.1965

סימול התיק : ד 4 - 8/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

התכתבות הסניף עם הנהלת סיעת תכלת לבן בהסתדרות על נושאים
ארגוניים שוטפים.