סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המחלקה לקליטה ופתוח, מכתבים וקטעי עתונים

09.01.1968 - 26.02.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 12

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטעי עתונים: 'הפועל הצעיר', 'למרחב' ו'דבר' בנושאי קליטת עליה
מכתב בנושא קליטת עולה חדש.