סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המחלקה הערבית בועד הפועל, מכתבים ופרסומים

19.04.1967 - 01.05.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 11

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

קטע שהופיע בעתון 'הפועל הצעיר' בנושא הוועדים ההסתדרותיים בכפרי
המעוטים, חוברת לקט ידיעות על פעולות ההסתדרות בקרב הערבים ומכתב
בנושא הרכב ההנהלה של 'בית לזרום' בשפרעם.