סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המחלקה לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, מכתבים, חוזרים, פרוטוקולים, פרסומים

25.11.1964 - 04.09.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 10

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות המחלקה לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי, חוברת של
קופת חולים לקראת הועידה השמינית הכוללת דברים שנאמרו בכנס פעילי
הביטוח הסוציאלי, וקטעי עתונים מ:'למרחב', 'דבר', 'הארץ' ו'מעריב
העוסקים בנושאי פנסיה, חקיקה סוציאלית, תקנות הביטוח הלאומי.

מילות מפתח