סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המכון למחקר כלכלי וחברתי של ההסתדרות פרסומים, וגזרי עתונים

17.01.1968 - 11.09.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 9

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

פרסומים של מכון למחקר כלכלי וחברתי העוסקים בשכר ממוצע ובטוח
לאומי וקווים להתפתחות המשק בשנת 1966, הודעה על הרצאה בחסות
המכון בנושא 'המחשבה הכלכלית כבסיס למדיניות כלכלית' וכתבה בעתון
'על המשמר' בנושא המוסד לחקר התפוקה וההכנסות.