סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המחלקה המדינית בוועד הפועל, פרסומים וקטעי עיתונים

15.03.1966 - 01.06.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 6

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים וקטעי עתונים שהתפרסמו ב:'דבר', 'מעריב', 'הארץ', 'חזית
העובד הלאומי', 'הפועל הצעיר', 'ג'רוזלם פוסט' העוסקים במחלקה
המדינית בועד הפועל של ההסתדרות הכללית. בנוסף מספר ביוליטינים
של ארגוני עובדים מחו"ל.