סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, המדור לבטיחות וגהות, מכתבים

30.03.1968 - 14.07.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 4

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים הקשורים לנושאי בטיחות וגהות: השתלמות בטלמטריה ופיקוד
מרחוק, השתלמות בהנדסת בטיחות, תנאי הבטיחות במפעל 'חרש-אופן'.