סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, מעקב (ידיעות ותגובות), מכתבים, פרסומים, קטעי עיתונים

01.04.1967 - 24.03.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 3

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים, פרסומים, וקטעי עתונות שונים העוסקים בנושאי כלכלה, יחסי
עבודה, זכויות עובדים וכוח אדם.