סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, תיק מיוחד ועדות, בן-שחר, מכתבים

29.02.1968 - 12.07.1968

סימול התיק : ד 4 - 7/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים שוטפים שנשלחו אל משה בן-שחר ועוסקים בנושאים ארגוניים
הקשורים לפעילות הועדות השונות של ההסתדרות.