סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, הזמנות לישיבות הועד הפועל והמחלקות

22.02.1966 - 05.07.1966

סימול התיק : ד 4 - 7/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

הזמנות לישיבות הועד הפועל, מחלקת ארגון מקצועי, ועדת הבחירות
המרכזית למוסדות אגוד עובדי המדינה ולכנסים במסגרת הפעולה
ההסברתית של גח"ל בהסתדרות.