סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, מכתבים יוצאים, משה בן-שחר (מזכירות ההנהלה)

29.01.1967 - 04.09.1967

סימול התיק : ד 4 - 6/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים שנשלחו מטעם מזכירות ההנהלה של סיעת תכלת לבן בהסתדרות
העוסקים בנושאים ארגוניים וכספיים.