סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, התכתבות, משה בן-שחר (מזכירות ההנהלה)

21.05.1963 - 07.12.1966

סימול התיק : ד 4 - 6/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים שנשלחו מטעם מזכירות ההנהלה של סיעת תכלת לבן בהסתדרות
העוסקים בנושאים ארגוניים וכספיים.