סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, תיק למכתבים יוצאים של הח"כ אברהם טיאר (הוועדה הארגונית)

05.01.1965 - 20.01.1966

סימול התיק : ד 4 - 5/ 2

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים שנשלחו ממשרדו של הח"כ טיאר אל גורמים שונים בנושאים
ארגוניים שוטפים, בין היתר אל אנשים פרטיים.