סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, פרוטוקולים של ישיבות הנהלה ומזכירות סיעת תכלת לבן

29.11.1964 - 23.07.1965

סימול התיק : ד 4 - 2/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

פרוטוקולים של ישיבות הנהלה ומזכירות סיעת תכלת לבן בהסתדרות
העוסקים בהסכם של הסיעה עם הליברלים, בחירות להסתדרות פועלי
הבנין, רשימות המועמדים לועידת ההסתדרות, בחירות בהדסה ירושלים,
פעולות הסברה בנושא משפטו של לם.