סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, תיק למכתבים נכנסים של הח"כ א. טיאר (הוועדה הארגונית)

06.08.1964 - 20.12.1965

סימול התיק : ד 4 - 5/ 1

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

מכתבים שנשלחו אל אברהם טיאר בנושאים ארגוניים שונים: הזמנות
לישיבות הנהלת הסיעה, הצעת חוק, סגירת מפעל - נגרית קופרברג את
גולצר בחיפה, מכתב התפטרות של ד. זיו-און, נוסח חוק ההגנה על
חוסים, סיכום ההחלטות שנתקבלו בסימפוזיון של סיעת תכלת לבן,
תקציב גח"ל בהסתדרות חודש אוקטובר 1965, דו"ח על המאורעות בכיתן
דימונה, עניינים ארגוניים הקשורים לסניפים, כרוז תעמולה של סיעת
תכלת לבן אל תושבי יפו, הפסקת הופעתו של עתון 'חרות' באופקים.

מילות מפתח