סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, חוזרים

20.09.1964 - 03.02.1967

סימול התיק : ד 4 - 4

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

חוזרים של סיעת תכלת לבן בהסתדרות העוסקים בנושאים ארגוניים
שוטפים: כנסים, בחירות, רשימות מועמדים, ישיבות הנהלה, הנחיות
לסדרי עבודה במועצות הפועלים בערים ובמושבות.