סיעת תכלת-לבן בהסתדרות, דו"חות מכנסי פעילים ורכזים

25.02.1965 - 24.03.1965

סימול התיק : ד 4 - 3

שייך לארכיון: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות

תוכן

דו"חות מסכמים מכנסים של רכזים ופעילים העוסקים בנושאים ארגוניים
רשימות נוכחות ורשימת הסטודנטים חברי ההסתדרות הכללית.